COVID 19

Opatrenia týkajúce sa COVID 19

Aktualizované: 18.7.2021

Máme otvorené a platia základné opatrenia (odstup, respirátor/rúško vo vnútorných priestoroch mimo izieb). Pre ubytovanie nie sú potrebné testy a ako ubytovateľ nekontrolujeme registrácie, očkovanie či testy ani pri príchode zo zahraničia. Tieto veci môže kontrolovať polícia a  zamestnanci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Pravidlá od 19.7.

kompletná vyhláška:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_231.pdf

V skratke: ak sú rodičia plne zaočkovaní, nemusia ísť oni ani deti do karantény. Od 9.8. musia byť aj deti od 12 rokov plne zaočkované. V období od 19.7-2.8. môže bez karantény prísť na Slovensko aj ten, kto bol zaočkovaný aspoň prvou dávkou vakcíny pred 9.7. Musí si však urobiť PCR test po príchode na Slovensko (mal by byť bezplatný – bez záruky)

Je potrebná registrácia všetkých starších 12 rokov na http://korona.gov.sk/ehranica

Karanténa nie je povinná pre:
* plne zaočkovaných ľudí
* osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu – prechodne do 9. augusta
* Deti do 12 rokov – karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.
* osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín
Plne zaočkovaná osoba je:
?najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
?najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny
?najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
?
Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

O aktuálnych opatreniach, možnosti testovania, fungovaní služieb atď nájdete informácie aj na https://www.tatry.sk/covid/ V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nám napíšte na info@vila-kosodrevina.sk alebo zavolajte na +421 910 979 213.