Obsadenosť

Kalendár obsadenosti:

Nástup možný len cez „zelený“ deň, odchod možný aj cez „žltý“ deň následujúci po zelenom dni.